Přijímací zkoušky nejenom z matematiky na VŠE
Vysokou školu ekonomickou v Praze

Podmínky užívání webu

  1. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu zákazníka a potenciálního zákazníka při každém přístupu na web.
  2. Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů znemožnit konkrétním osobám (zákazníkům, serverům či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup k webu.
  3. Některé z informací publikovaných na webu mohly být provozovatelem převzaty z jiných zdrojů, které provozovatel pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.
  4. Informace zveřejněné na webu mohou obsahovat nepřesnosti. Každou informaci nalezenou na webu je pro potvrzení správnosti a přesnosti třeba ověřit u provozovatele.
  5. Na webu se mohou nacházet odkazy na informace od třetích subjektů a na internetové stránky či online data třetích subjektů. Provozovatel nenese odpovědnost ve vztahu k těmto informacím, internetovým stránkám ani datům třetích stran a jejich obsahu, ani neposkytuje žádné záruky za materiály, informace a sdělení třetích osob na webu umístěné.
  6. Provozovatel opravňuje jiné provozovatele jiných internetových stránek k vytváření odkazů na web; u odkazů ze stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace o provozovateli a obsahu zveřejněnému na webu.
  7. Stránky webu mohou být monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, včetně získávání anonymních statistických informací umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání webu a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
  8. Stránky mohou obsahovat informace, které jsou z webu ukládány na pevný disk počítače uživatele („cookies“). Cookies umožňují webu zapamatovat si důležité informace o uživateli, které uživateli ulehčí další používání webu. Regulace použití cookies závisí na uživateli. Zablokuje-li uživatel veškeré použití a ukládání  cookies, je možné, že nebude moci využít některé funkce webu.

pomohou se studiem v každém věku

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto